Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

Europejski Fundusz Społeczny

Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju - dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz sposoby ich osiągnięcia. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPO RZL).

 

 


Wytworzył:
Tadeusz Przybyliński
Udostępnił:
TADEUSZ PRZYBYLIŃSKI
(2008-10-14 11:56:31)
Ostatnio zmodyfikował:
TADEUSZ PRZYBYLIŃSKI
(2008-10-14 11:57:13)